Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne 2015/2016

Język polski

 klasy 1-3

Język angielski

klasa 1

klasa 2

klasa 3

Język niemiecki

 klasa 2

Język hiszpański

 

Muzyka

klasa 1 

Plastyka

Zajęcia artystyczna

klasa 1-2 

Historia

klasa 1

klasa 2

klasa 3

Wiedza o społeczeństwie

 klasa 2

Geografia

 klasa 1-3

Biologia

 klasa 1-3

Chemia

 klasa 1-3

Fizyka

klasa 1-3

Matematyka

klasy 1-3

Informatyka

 klasy 2-3

Wychowanie fizyczne

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Zajęcia techniczne

 

Religia