KOREPETYCJE_MATEMATYKA

I.   Krok po kroku rozwiązane wszystkie typy zadań wraz komentarzem na marginesie ułatwiającym zrozumienie i sposób rozwiązania. Wyjaśnione wzory, reguły i definicje z zakresu – algebry, arytmetyki, geometrii, rachunku prawdopodobieństwa. Doskonale zastąpią korepetycje z matematyki na wszystkich poziomach.

http://matematyka.opracowania.pl/gimnazjum/

Liczby i działania
Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki dziesiętne
Liczby ujemne
Procenty
Potęgi i pierwiastki
Wyrażenia algebraiczne
Równania i nierówności
Układy równań
Układ współrzędnych
Funkcje
Figury geometryczne
Długość okręgu. Pole koła
Trójkąty prostokątne
Twierdzenie Talesa i podobieństwo figur
Bryły
Bryły obrotowe

II.  NaszaNauka.pl-  filmy wyjaśniające w przystępny sposób podstawowe zagadnienia omawiane na lekcjach matematyki.

NaszaNauka

LISTA WYBRANYCH DZIAŁÓW:

Odejmowanie Pamięciowe:
Dodawanie Pamięciowe:
Równania Pierwszego Stopnia (liniowe):
Potęgi O Wykładnikach Wymiernych
Pierwiastki
Potęgi o Wykładnikach Całkowitych
Wzory Skróconego Mnożenia
Przybliżenia
Liczby Wymierne i Niewymierne

np. ZAPISYWANIE LICZBY WYMIERNEJ. POSTAĆ DZIESIĘTNA JAKO ILORAZ DWÓCH LICZB CAŁKOWITYCH #5

Liczby Naturalne
Funkcja Liniowa

III.  Tworzymy filmiki mające Tobie pomóc w zdobywaniu wiedzy i jak najlepszych wyników na wszelkich egzaminach i testach. Każdy może dołączyć do naszej ekipy, wystarczy napisać! Liczymy na Twoją częstą obecność i życzymy samych sukcesów! Aplus - to najlepszy sposób do przygotowania się do matury czy egzaminu gimnazjalnego!

A + NAUKA

Liczby rzymskie