Nieopublikowane Regulamin Wypożyczalni


Regulamin Wypożyczalni Gimnazjum nr 2

 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie


1. Biblioteka jest pracownią międzyprzedmiotową i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom i pracownikom szkoły.


2. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Każdy z tych działów ma swój odrębny regulamin.


3. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele
i pracownicy szkoły.


4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania zasad regulaminu.


5.W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.


6.Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

7. W bibliotece nie można korzystać z telefonów komórkowych.


8. Uczniowie wypożyczają dokumenty wyłącznie na swoje konto.


9. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.


10. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do jednorazowego wypożyczenia większej liczby zbiorów.


11. Czytelnicy, którzy nie mogą zwrócić książki w wyznaczonym czasie, powinni to zgłosić nauczycielowi- bibliotekarzowi, który ustali dodatkowy termin oddania książki.


12. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą wypożyczać podręczniki na cały rok szkolny na odrębnych zasadach.


13. Czytelnicy zobowiązani są do szanowania wypożyczonych zbiorów oraz zgłaszania zauważonych uszkodzeń nauczycielowi - bibliotekarzowi.


14. Bez zgody bibliotekarza nie wolno brać książek z półek.


15. Uczeń, który zniszczy lub zgubi książkę biblioteczną, musi odkupić wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza, taką samą lub inną,o wartości odpowiadającej aktualnej lub wyższej cenie książki zgubionej bądź zniszczonej.


16. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach czytelnika.


17. Uczniowie i pracownicy szkoły opuszczający placówkę, zobowiązani są do oddania wszystkich wypożyczonych materiałów oraz pobrania z biblioteki zaświadczenia potwierdzającego zwrot wszystkich wypożyczonych zbiorów.


18.Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.