Nieopublikowane Konkurs j.Angielskiego

 

Gimnazjum nr 2 w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie języka angielskiego

 ‘ English is fun’ w dniu 05.05.2010.

Cele konkursu:

Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych

Szerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych

Wyszukiwanie talentów językowych

Zasady uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych w grupach trzyosobowych. Każda szkoła reprezentowana jest przez jedna grupę.

Zgłoszenia uczestników należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 30.04.2010.

Zakres materiału:

Materiał obejmuje zagadnienia leksykalno – gramatyczne i kulturowe zawarte w programie nauczania języka angielskiego dla szkół podstawowych.

Regulamin konkursu:

Uczniowie pracują w zespołach trzyosobowych pod kierunkiem lidera grupy, który prezentuje wykonane zadania.

Konkurs składa się z trzech części:

Rozwiązywanie zadań gramatyczno – leksykalnych,

Sprawdzenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

Odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień z kultury krajów anglojęzycznych

Zwycięzcą konkursu zostaje drużyna, która uzyskała najwyższą, łączną sumę punktów ze wszystkich części.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy

Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody książkowe

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymują podziękowania

 

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów !