Kino z "DWÓJKĄ"

 

 SZKOLNY KLUB FILMOWY
KINO Z „DWÓJKĄ”

 

Szkolny Klub Filmowy jest realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych.   

Uczestnikami zajęć są chętni i zainteresowani uczniowie wszystkich klas gimnazjum. 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu na terenie szkoły (centrum multimedialne w bibliotece) lub w kinie.

 

CELE: 

>   odbiór filmu jako tekstu kultury;   

>   wzbogacenie wiedzy o historii współczesnej; 

>   projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych; 

>   zapoznanie z różnymi gatunkami filmowymi; 

>   przedstawienie filmów kultowych oraz wielkich kreacji aktorskich; 

>   zapoznanie ze strukturą dzieła filmowego; 

>   kształcenie umiejętności interpretacji dzieła filmowego; 

>   przygotowanie do życia w społeczeństwie mediów; 

>   rozwijanie świadomego i krytycznego odbioru dzieł sztuki; 

>   doskonalenie umiejętności wyrażania swoich opinii; 

>   rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów; 

>   rozwój wrażliwości i wyobraźni;

>   pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów spośród repertuaru filmowego; 

>   dostarczenie materiału do prac pisemnych, np. dłuższych form wypowiedzi podczas egzaminu gimnazjalnego.  

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

>  projekcja filmu poprzedzona wprowadzeniem nauczyciela lub ucznia na temat reżysera,  problematyki i wartości artystycznych;   

>  oglądanie ukierunkowane (karty pracy); 

>  omówienie filmu i dyskusja;  

>  konkursy na recenzję z filmu lub pracę plastyczną  (nagroda - ocena celująca z polskiego, historii, bądź sztuki);  

>  relacja ze spotkania filmowego na stronie internetowej szkoły z zapowiedzią kolejnego.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: 

Renata Śniadecka – Mandryk (nauczyciel historii, wos-u, bibliotekarz);  

Elżbieta Gustaw – Ducin ( nauczyciel historii); 

Ewa Borkowska – (nauczyciel sztuki); 

Małgorzata Brzozowiec (nauczyciel języka polskiego i wos-u).