Zadania pedagoga

 

Godziny dyżurów 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 – 14.00

9.30 – 13.30

8.30 – 13.00

10.00 – 14.00

9.30 – 13.00

Zapraszam uczniów i rodziców

Zadania pedagoga

- udzielanie  uczniom pomocy w eliminowaniu napięć związanych z niepowodzeniami szkolnymi,
- udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
- poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów w kontaktach rówieśniczych,
- przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
- udzielanie wsparcia i pomocy uczniom przy wyborze zawodu oraz kierunku dalszego kształcenia,
- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności dydaktyczno wychowawcze,
- organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz uczniów i ich rodzin.
 

Ważne adresy i telefony instytucji oferujących pomoc (bezpłatną)

 

Zespół Poradni Nr 1 w Lublinie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Magnoliowa 8

tel. 081 747-35-26

pon – pt, 8-19

 

Specjalistyczna Poradnia Zawodowa

ul. Magnoliowa 8

tel. 081 747-35-26

pon – pt, 8-19

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

tel. 081 532-39-35

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Pion ds. świadczeń socjalnych (rodzinnych)

ul. Zemborzycka 88-92

tel. 0814665350

Filia nr 4

ul. Kompozytorów Polskich 8

tel. 0814665500

Sekcja Pracy Socjalnej nr 18

ul Koryznowej 2B

tel. 0814665515

 

Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Szewska 1

Lublin

tel.081 534-81-41

pon – pt , 8- 18

sob 8 – 14

całodobowy telefon zaufania 081 534-60-60

 

Sąd Rejonowy w Lublinie

ul. K. Wallenroda 4d

V Wydział Rodzinny

tel. 814775181

VI Wydział Rodzinny

tel. 814775222

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej -  Pion Rodzinny (sekretariat)

tel. 814775242

Ośrodek Kuratorski nr 7

ul. Koryznowej 2b

tel. 815342747

 

Salezjańska Świetlica Środowiskowa

ul. Kalinowszczyzna 3

 

 

Pomoc Psychologiczna

Porada-Rozmowa-Konsultacja dla Uczniów, Rodziców i  Nauczycieli

psycholog - mgr  Beata Serej

 poniedziałek,  godz. 14.00 -16.00

 

Warsztaty Rozwoju Osobistego  Klas  I - ,,KOMUNIKATOR ”

prowadzacy: psycholog  Ewa Gierasimiuk, psycholog Katarzyna Gajewska

 

1. Zajęcia integracyjne.

2. Konstruktywne wyrażanie uczuć.

3. Radzenie sobie ze złością i agresją.

4. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

5. Zawieranie i podtrzymywanie przyjaźni.

6. Rozwijanie zainteresowań