Nieopublikowane Promocja książki

Udział młodzieży Gimnazjum nr 2 w promocji książki dr Wandy Półtawskiej „Beskidzkie rekolekcje.

Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich.”

Organizatorzy:

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział martyrologii „Pod Zegarem”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, oddział w Lublinie

18 Maja 2009 r., godz. 17 00

Zamek Lubelski – Galeria Malarstwa Polskiego XVII – XIX w.