Nieopublikowane PROJEKT "LUBLIN MIASTO UNII"

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU,, LUBLIN MIASTO UNII”   
 Lp. Zadanie i sposoby realizacji   Termin  Osoby odpowiedzialne  
 1. Opracowanie ogólnej idei i założeń projektu  II semestr E. Gustaw - Ducin                  D. Gozdalska, R. Śniadecka - Mandryk M. Jankowska 
 2. Zapoznanie uczniów z założeniami metody projektu  Marzec 2009 Jak wyżej
 3. Opracowanie harmonogramu wycieczek edukacyjnych po Lublinie „Szlakiem Unii Lubelskiej”Kwiecień 2009 Jak wyżej     
 4. Rozpropagowanie idei konkursu na terenie Gimnazjum nr 2 ,SP nr 23 oraz SP nr 27 poprzez plakaty informacyjne przygotowane przez koło biblioteczne  Marzec 2009 E. Gustaw - Ducin, D. Gozdalska,       R. Śniadecka - Mandryk 
 5. Podanie uczniom zagadnień do konkursu oraz zalecanej literatury Marzec 2009 E.     Gustaw -Ducin  
 7. Zredagowanie scenariusza , regulaminu, kryteriów oceniania, kontraktu  Marzec 2009. E. Gustaw - Ducin, D. Gozdalska,  R. Śniadecka - Mandryk 
8. Ogłoszenie konkursu plastycznego na najładniejszy album o Unii Lubelskiej  1.„Szlakiem miejsc i zabytków Unii Lubelskiej”2.„Unia Lubelska na tle epoki jagiellońskiej”  Marzec 2009 E. Gustaw - Ducin                  D. Gozdalska, R. Śniadecka - Mandryk  
 9. Przygotowanie merytoryczne do konkursu wiedzy o Lublinie  01- 03. 09 organizatorzy
10.Zorganizowanie wycieczek „Jagiellońskim szlakiem Unii Lubelskiej”04-06.2009Wychowawcy, nauczyciele historii, bibliotekarze
 11. I etap konkursu wiedzy,, Lublin miasto Unii” 17.04.09r. organizatorzy  
12Wyjścia do Biblioteki H. Łopacińskiego na wystawę poświęconą 440 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej „Litwa – nasz sąsiad”. 05-06. 2009Wychowawcy, nauczyciele historii, bibliotekarze
13Wykonanie wystawy o Unii Lubelskiej w holu szkoły, Sali historycznej i bibliotece.19 maj 2009E. Gustaw - Ducin                  D. Gozdalska, R. Śniadecka - Mandryk  
 14. II etap konkursu wiedzy ,, Lublin miasto Unii ” 20.05.09r. E. Gustaw - Ducin                  D. Gozdalska, R. Śniadecka - Mandryk  
 15. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego o Unii Lubelskiej  20.05.09r. E. Gustaw - Ducin                  D. Gozdalska, R. Śniadecka - Mandryk
 16. Zorganizowanie wystawy najładniejszych prac plastycznych oraz albumów w czytelni Gimnazjum nr 2   20.05.09r.  Organizatorzy
 17. Wręczenie dyplomów i symbolicznych nagród w czytelni na tle wystawy po-konkursowej dla zwycięzców projektu    20.05.09r.  Organizatorzy i goście z SP nr 23 oraz SP nr 27
 18. Przeprowadzenie ewaluacji projektu. 06.09r.  Organizatorzy