KOWEZiU- KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ opracował

FILMY o ZAWODACH

bezpłatne publikacje elektroniczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacje powstały w ramach priorytetu IX -- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Projekt realizowany był przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i katowicki oddział Telewizji Polskiej S.A.

 

 

Blacharz samochodowy

Kominiarz

Rzeźbiarz

Brukarz

Kosmetyczka

Rzeźnik-wędliniarz

Cukiernik

Kowal

Stolarz

Drukarz

Krawiec

Stroiciel-korektor pianin i fortepianów

Elektromechanik

Lakiernik samochodowy

Szewc

Elektryk

Malarz-tapeciarz

Szklarz

Fotograf

Mechanik samochodowy

Ślusarz

Fryzjer

Murarz

Tapicer

Grawer Złotnik Jubiler

Optyk

Witrażysta

Kamieniarz

Piekarz

Zegarmistrz