Co to jest klasa dwujęzyczna?

Klasa dwujęzyczna to klasa, w której uczymy się języka angielskiego przez sześć godzin w tygodniu, a nauczanie trzech przedmiotów (w naszej szkole są to biologia, fizyka i chemia ) odbywa się częściowo po polsku, a częściowo po angielsku. Naszym celem jest zapewnienie uczniom możliwości opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Nie rezygnujemy przy tym z wysokiego poziomu kształcenia ogólnego, umożliwiającego naszym absolwentom napisanie egzaminu gimnazjalnego.

 

Jak dostać się do klasy dwujęzycznej?

Właśnie kończysz szkołę podstawową i masz zdolności językowe? Jesteś ambitny i chciałbyś uczęszczać do dobrej szkoły?  Jeśli masz predyspozycje językowe oraz zamiłowanie do nauki języka angielskiego to ta klasa jest z pewnością dla Ciebie.

 

1. Zasady rekrutacji

Aby zostać przyjętym do klasy dwujęzycznej, powinieneś:

     - Mieć ocenę przynajmniej dobrą z języka angielskiego;

     - Wykazać się co najmniej dobrym zachowaniem;

     - Wykazywać zainteresowanie językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych;

     - Być otwartym na kontakty z obcokrajowcami w języku angielskim;

     - Chętnie nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami z zagranicy.

 

2. Oferujemy:

     - Intensywną naukę j. angielskiego - w pierwszej klasie w wymiarze sześciu godzin tygodniowo;

     - Wprowadzanie od drugiej klasy podstawowego słownictwa specjalistycznego z takich przedmiotów, jak biologia, fizyka,

       chemia;

     - Ścisłą współpracę z wydawnictwami językowymi oraz biblioteką British Council;

     - Udział w projektach multimedialnych i innych projektach krajowych i europejskich;

     - Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą przygotowanie do nauczania w klasie dwujęzycznej (z przedmiotów:

       biologia, fizyka, chemia);

     - Nowatorskie metody i atrakcyjne formy nauczania j. angielskiego;

     - Bezpłatne podręczniki do nauki języka angielskiego;

     - Przyjazną i miłą atmosferę podczas zajęć;

     - Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne służące poszerzeniu zainteresowań uczniów;

Zasadą nauczania dwujęzycznego jest realizacja polskiego programu kształcenia w wersji dwujęzycznej, co oznacza, że uczeń przyswaja i użytkuje tę samą wiedzę w dwóch językach.

 

3. Korzyści z nauki w klasie dwujęzycznej:

     - Po zakończeniu nauki w klasie dwujęzycznej uczeń będzie miał możliwość kontynuacji i dalszego rozwoju w szkołach

       ponadgimnazjalnych w Lublinie;

     - Nauka języka angielskiego w takiej formie stwarza ogromne szanse w dalszym życiu - nasi absolwenci będą mieli szansę,

       by stać się specjalistami w różnorodnych dziedzinach biegle władającymi językiem angielskim;

     - Profesjonalizm nauczycieli i poziom nauczania zapewnia efektywne przygotowanie do konkursów językowych oraz

       egzaminów z języka angielskiego;

     - Zdobyta wiedza i umiejętności staną się w przyszłości atutem podczas poszukiwania atrakcyjnej pracy.