Klasa artystyczno-informatyczna

 KLASA ARTYSTYCZNO- INFORMATYCZNA  
1 B
ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

Cele ogólne:


    •   rozbudzanie wśród młodzieży Gimnazjum nr 2 szeroko rozumianego zainteresowania sztuką,
    •   wprowadzanie w tajniki fotografii,
    •   kształtowanie postawy zainteresowania działalnością artystyczną na terenie Lublina,
    •   wzbudzanie szacunku dla kreatywnej działalności artystów naszego regionu,
    •   aktywizowanie młodych twórców poprzez  realizację dzieł sztuki w różnorodnych technikach, inspirowanych otaczającym  światem oraz sferą wyobraźni.

Cele szczegółowe:


    •   ukazywanie bogatego warsztatu fotografa,
    •   realizowanie różnorodnych tematów zdjęciowych podczas proponowanych sesji fotograficznych,
    •   korzystanie z programów obróbki zdjęć,
    •   stosowanie różnorodnych technik manualnych , zależnych od określonego tematu,
    •   kreatywne spędzanie wolnego czasu poprzez kontakt zez sztuką,
    •   umiejętność współpracy w grupie.