Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

W procesie edukacji doradztwo zawodowe jest częścią Programu Wychowawczego Szkoły. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym.

Głównym zadaniem doradcy zawodowego w gimnazjum jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i odpowiedniego profilu klasy. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia uczeń (wraz z rodzicami/opiekunami) zdobywa informacje o możliwościach dalszego kształcenia i podejmuje osobiste decyzje.

 

Cele szczegółowe realizowane w ramach
godzin z wychowawcą, zajęć edukacyjnych i zajęć z doradcą zawodowym:

 

 • Poznanie przez ucznia czynników istotnych przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia, w tym ograniczeń związanych ze stanem zdrowia ucznia.
 • Udzielanie pomocy w określaniu zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych ucznia.
 • Przybliżenie świata zawodów i tendencji ich ewaluacji we współczesnym świecie.
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, w tym dotyczących planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, warunkami, jakie należy spełnić przy rekrutacji.
 • Wskazanie uczniowi źródeł informacji i sposobu korzystania z nich.

 MATERIAŁY DLA UCZNIA:

 • wykaz szkół ponadgimnazjalnych                                                                   pobierz
 • platforma dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych                         wejdź
 • charakterystyki zawodów                                                                                  wejdź
 • filmy o zawodach                                                                                                wejdź
 • oferta szkół zawodowych i techników w roku szkolnym 2016/2017          pobierz

Prezentacja dla ucznia po spotkaniu z doradcą zawodowym                POBIERZ