Regulamin Czytelni Gimnazjum nr 2
im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

 1. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Uczeń przebywający w czytelni zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu obecności.
 3. W czytelni nie można korzystać z telefonów komórkowych.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 5. Czytelnia nie jest miejscem spotkań towarzyskich.
 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni oraz z Internetu.
 7. Wykorzystane czasopisma należy należy odnieść na ustalone miejsce, oddać bibliotekarzowi książki i inne dokumenty.
 8. Wypożyczonych materiałów nie można wynosić poza teren czytelni.
 9. Czytelnicy zobowiązani są do szanowania wypożyczonych zbiorów oraz zgłaszania zauważonych uszkodzeń nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 10. W czytelni można przebywać tylko pod opieką nauczyciela-bibliotekarza.
 11. Uczniowie chcący korzystać z Internetu w czytelni obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.