Nieopublikowane Sukces naszej uczennicy

SUKCES NASZEJ UCZENNICY

AGNIESZKI GAPONIK!!!

 

II MIEJSCE

w

III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA REPORTAŻ

DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

ZAWÓD: REPORTER

 

 

            Konkurs objęli patronatem: Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Lubartowski, „Gazeta Wyborcza” w Lublinie. Agnieszka Gaponik z III d napisała reportaż o tematyce społecznej pod kierunkiem pani Małgorzaty Brzozowiec – opiekuna SZKOLNEGO KOŁA DZIENNIKARSKIEGO.

 

            Oto jak nagrodzona młoda dziennikarka z „Dwójki” opowiada o uroczystości wręczenia nagród:

Rozdanie nagród odbyło się 11 grudnia 2009 roku w Lubartowie, pomysłodawcą konkursu był bowiem Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. Już na miejscu dowiedziałam się, że komisja miała do sprawdzenia 132 prace – w czym 46 fotoreportaży. Impreza została uroczyście otwarta przez Starostę Lubartowa. W krótkim przemówieniu opisał on rolę mediów we współczesnym świecie. Szczególnie zapadło mi w pamięć zdanie: „Zawód reportera stanowi nie czwartą, lecz pierwszą władzę”. Nie obeszło się bez podziękowań skierowanych do nauczycieli – to oni byli przecież w każdej ze szkół inicjatorami całego przedsięwzięcia. Po wystąpieniu Pana Starosty głos zabrała Pani Dyrektor MIEDZYZIEMIA, w którym odbywała się cała impreza. Poznaliśmy też osoby, bez których konkurs nie mógłby się odbyć. Następnie obejrzeliśmy film ukazujący (w nieco ironiczny sposób) potrzebę zdobywania wiedzy na przykładzie ludzi średniowiecza. Po projekcji nastąpiło odczytania protokołu i uroczyste wręczenie nagród przez Redaktora Naczelnego „Echa Lubartów”. Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia.