szkoła

Gimnazjum:

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • wysoki poziom nauczania
 • dogodne warunki nauki
 • bezpieczeństwo, opieka, troska
 • koła zainteresowań
 • sala gimnastyczna, boisko
 • biblioteka, świetlica, stołówka
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • tradycje szkolne

Oferujemy:

 • wyposażone i wyremontowane sale lekcyjne
 • bogaty zbiór pomocy dydaktycznych
 • podmiotowe podejście do każdego ucznia
 • indywidualne podejście do dziecka na zajęciach
 • nowoczesne metody nauczania
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • opiekę logopedy
 • wykwalifikowanych i kompetentnych nauczycieli
 • bezpieczne warunki do nauki
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
  • wolontariat
  • przedmiotowe koła zainteresowań
  • zajęcia wyrównawcze
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej
 • nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do internetu
 • możliwość spożywania smacznych posiłków na stołówce
 • przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych
 • zajęcia edukacyjne wzbogacone
  • wycieczkami
  • spotkaniami
  • wystawami
  • konkursami
  • turniejami
  • występami