2013_Podpisanie umowy z Motorem Lublin

  

 

MOTOR w „Dwójce”!!! 

18 stycznia 2013
to dzień rozpoczęcia naszej współpracy z  MOTOREM LUBLIN

 

 

 

 

PODPISANIE UMOWY PATRONACKIEJ Z MOTOREM LUBLIN S.A.

            W dniu 8 lutego 2013 roku Gimnazjum nr 2 w Lublinie, reprezentowane przez panię dyrektor Annę Rodak, podpisało umowę z MOTOREM LUBLIN S.A., reprezentowanym przez pana Tadeusza Kunę, Prezesa Zarządu. Dotyczy ona objęcia patronatem przez Klub klas sportowych tworzonych od nowego roku szkolnego w naszej szkole. Przy podpisaniu umowy byli obecni również pan Artur Szyba - trener MOTORU, przedstawiciele grona pedagogicznego, a także przedstawiciele społeczności uczniowskiej.

               Celem obu stron jest stworzenie optymalnych warunków nauki i treningów dla uzdolnionych sportowo uczniów z naszego regionu.

             Utworzenie klas piłkarskich to wielka szansa dla młodych sportowców, którzy chcą trenować pod okiem najlepszych trenerów i jednocześnie efektywnie łączyć uprawianie sportu z nauką.

               Od chwili podpisania umowy szkoła ma prawo do posługiwania się logo Klubu, a także uwzględnienia wspólnych planów przy promocji „Dwójki”.

                       Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca zaowocuje sukcesami sportowymi,a także wychowawczymi i dydaktycznymi.

 

 

  
 
 
  
 
 

 

 


 

 

 

MOTOR w „Dwójce”!!!

        18 stycznia 2013 to dzień rozpoczęcia naszej współpracy z MOTOREM LUBLIN. Ma ona polegać przede wszystkim na objęciu patronatem przez Klub

klas sportowych – piłki nożnej,

które będą utworzone w nadchodzącym roku szkolnym, oraz stworzeniu uczniom optymalnych warunków dla rozwoju uzdolnień sportowych.

        Gościliśmy Pana Artura Szybę - trenera MOTORU Lublin oraz zawodników: Ivana Jovanovića, Karola Kostrubałę, Kacpra Horodeńskiego i Michała Ciarkowskiego.

Wszyscy zainteresowani mogli zadać sportowcom pytania, a następnie wziąć udział w sparingu. I tu prośba do reprezentantów „Dwójki”: Chłopcy, kiedy już zrobicie kariery sportowe, nie zapominajcie o swojej starej szkole… ;)

       O dalszych etapach współpracy z MOTOREM Lublin będziemy Was informować na bieżąco.

UWAGA UCZNIOWIE KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

OFERTA KLAS PIŁKI NOŻEJ POD PATRONATEM MOTORU LUBLIN
  JEST SKIEROWANA WŁAŚNIE DO WAS!!!