Szanowni Rodzice !

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Lublinie zwraca się do wszystkich Państwa z ogromną prośbą o wpłacanie składek na finansowanie statutowej działalności Rady.

Wysokość składki ustalonej na rok szkolny 2015/2016 wynosi 20 zł

Zgromadzone dzięki Państwu fundusze, przeznaczone będą jedynie na potrzeby naszych uczniów tj.

- zakup nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, działalności sportowej i na rzecz szkoły

- wsparcie organizacji imprez, konkursów, festynów, świąt szkolnych,

- finansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

- zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,

- pokrywanie kosztów związanych z naprawą sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły, poprawą estetyki pomieszczeń,

- dofinansowanie do kosztów wyjazdu uczniów reprezentujących gimnazjum w zawodach sportowych i przedmiotowych,

Składki przyjmowane przez przedstawicieli Rady Rodziców poszczególnych klas oraz w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy wszystkich Państwa, zainteresowanych działalnością Rady, na spotkania, które odbywają się zawsze w dniu organizowanych zebrań z rodzicami, na godzinę przed konsultacjami klasowymi w stołówce szkolnej. 

 

 

 

 Prezydium Gimnazjalnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

 

uczeń

klasa

funkcja

Dybich Barbara

Hubert i Miłosz

II b i IIIc

przewodnicząca

Korgol Sylwia

Justyna Szember

III b

z-ca przewodniczącego

Swatowska Agnieszka

Kacper

IIIb

skarbnik, sekretarz

  

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2015/2016

 

uczeń

klasa

Kiełbasa Ryszard

Jakub

IIa

Grądzka Ewa

Zuzanna

I a

Jóźwik Bogumiła

Alicja

I b


 Zebrania trójek klasowych odbywają się
w dzień zebrań z rodzicami
o godzinę wcześniej niż spotkania z wychowawcą.