Nieopublikowane Konkurs dla szkół podstawowych

Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie czynnie włącza się do działań promujących Lublin jako kandydata do miana EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY. Jednym z pomysłów „Dwójki” jest zachęcenie uczniów do nowego spojrzenia na nasze miasto – jego kulturę, historię, życie codzienne, a także możliwości. Mamy nadzieję, że konkurs, który chcemy Państwu zaproponować, stanie się pretekstem do ciekawych działań i przyczyni się do lepszego poznania Lublina. Liczymy również na to, że będzie on okazją do zaprezentowania szerszemu gronu pomysłowości i wrażliwości Państwa uczniów.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas V i VI szkół podstawowych

 

MOJE MIASTO CZYLI LITERACKIE I PLASTYCZNE KADRY LUBLINA

 

REGULAMIN

1. Cele konkursu:

 - Propagowanie idei: Lublin

– Europejska Stolica Kultury (kandydat).

- Lepsze poznanie rodzinnego miasta, a zwłaszcza kultury i historii oraz osób z nim związanych.

- Zachęcenie do tworzenia ciekawych tekstów i dzieł plastycznych zainspirowanych Lublinem.

- Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta.

- Podnoszenie umiejętności literackich i plastycznych.

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz wyobraźni.

- Wspieranie uczniowskich talentów i zaprezentowanie dokonań koleżanek i kolegów nauczycieli.

2. Organizatorzy: Gimnazjum nr 2 im. KEN w Lublinie Małgorzata Brzozowiec – polonista, Ewa Borkowska – plastyk, Renata Śniadecka-Mandryk – bibliotekarz

3. Adresaci konkursu: Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych. Prace mogą mieć charakter indywidualny i zespołowy (jeden zespół może liczyć maksymalnie 3 uczniów). Nie ma ograniczeń co do ilości prac zgłoszonych przez szkołę.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie: Uczniowie mogą zgłaszać prace w dwóch kategoriach: I KATEGORIA LITERACKA II KATEGORIA PLASTYCZNA Tematyka prac powinna dotyczyć Lublina. Punktem wyjścia może być chociażby interesujące wydarzenie z przeszłości lub czasów współczesnych, postać związana z naszym miastem, wybrany zabytek, miejsce... W kategorii literackiej uczestnik może wykorzystać dowolną formę literacką, na przykład opowiadanie, reportaż, artykuł publicystyczny, zaś w kategorii plastycznej posłużyć się dowolną techniką.

5. Kryteria oceny prac:

- Atrakcyjność i oryginalność w realizacji tematu.

- Twórcze podejście do opisywanych wydarzeń, postaci historycznych lub miejsc związanych z Lublinem.

- Ponadto w:

            • kategorii literackiej

                           - poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna tekstu;

                           - dobór oraz realizacja formy wypowiedzi;

            • kategorii plastycznej

                     - ciekawe przedstawienie wybranego obiektu,

                     - dobór odpowiedniej techniki,

                     - poprawność kompozycji.

6. Terminarz konkursowy:

- Konkurs ma charakter jednoetapowy.

- Prace literackie, liczące nie więcej niż 3 strony A 4, przepisane na komputerze (wraz z opisaną płytą lub dyskietką) oraz prace plastyczne formatu A3 – A1 należy przesyłać do 20 maja 2009r. na adres organizatorów: Gimnazjum nr 2 ul. Lwowska 11 20 - 128 Lublin z dopiskiem Konkurs MOJE MIASTO CZYLI LITERACKIE I PLASTYCZNE KADRY LUBLINA

- Do pracy należy dołączyć wypełnioną ankietę, której formularz dołączamy do informacji konkursowej. (dostępne również na str. internetowej www.gimnazjum2.lublin.pl - Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się na początku czerwca 2009 r., o czym laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

7. Prace nieopisane imieniem, nazwiskiem, adresem szkoły nie będą zakwalifikowane.

8. Informujemy, że nie zwracamy prac konkursowych oraz nie udostępniamy ich do wglądu.

9. Jednocześnie organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania prac konkursowych w prasie metodycznej lub na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Lublinie z zaznaczeniem autora, szkoły i nauczyciela prowadzącego.

10. Konkurs wyłoni po 3 finalistów w dwóch kategoriach - literackiej i plastycznej. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu! Mamy nadzieję, że realizacja postawionego przed Państwem zadania stanie się dla wszystkich uczestników źródłem autentycznej radości i satysfakcji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu!

 

Mamy nadzieję, że realizacja postawionego przed Państwem zadania stanie się

 

dla wszystkich uczestników źródłem autentycznej radości i satysfakcji