Nieopublikowane Wojtek Krzyżanowski

Jestem jeszcze, a może trzeba powiedzieć: będę już tylko kilkanaście dni, uczniem         klasy 3 ,,a" Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie - rocznik 2007-2010.
25 czerwca pożegnam się wspólnie z koleżankami i kolegami z murami ,,Dwójki".
Jak ten czas pędzi… To już koniec gimnazjum! Trzy lata przeminęło bezpowrotnie jak błyskawica. Nie uważam tych chwil i radosnych, i czasami trudnych za stracone.             Wręcz przeciwnie. Lata spędzone wspólnie z nauczycielami i wpajanie przez nich wiedzy do naszych często "ospałych" głów wyszło nam, mam nadzieję, na dobre.
Ten mimo wszystko beztroski czas na pewno zapadnie na długo w naszej pamięci. Mówi się trudno, czas płynie i musimy opuścić ,,Dwójkę" i iść dalej do nowego, nieznanego nam liceum czy technikum. Rozejdziemy się w różne strony, ale tak jak w słowach hymnu Gim.2 postaramy się uczyć, bo ,,(...) Wciąż jesteśmy jeszcze młodzi, by nie wypaść w życiu źle".
            Słowa podziękowania składam Dyrekcji i wszystkim Nauczycielom,                              a w szczególności mojej Pani Wychowawczyni - Beacie Karwowskiej za trud włożony          w nasze wychowanie przez te trzy lata.
Zawsze, ze szczególnym wzruszeniem wspominać będę wszystkich moich współtowarzyszy ,,szkolnej doli i niedoli". Dziękuję Wam, koleżanki i koledzy, za wspólnie spędzone dni,        a słowa refrenu hymnu niech będą naszym wspólnym podziękowaniem !
,, Dwójka kształci, wychowuje,
Uczy także życia nas.
Dziś mówimy jej dziękuję
Za ten poświęcony czas."

                                                                                              Wojtek Krzyżanowski