Nieopublikowane Klasa dwujezyczna - wstęp

Co to jest klasa dwujęzyczna?

 


Klasa dwujęzyczna to klasa, w której uczymy się języka angielskiego przez sześć godzin w tygodniu, a nauczanie trzech przedmiotów (w naszej szkole są to biologia, fizyka i chemia ) odbywa się częściowo po polsku, a częściowo po angielsku. Naszym celem jest zapewnienie uczniom możliwości opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym słownictwem z różnych dziedzin. Nie rezygnujemy przy tym z wysokiego poziomu kształcenia ogólnego, umożliwiającego naszym absolwentom napisanie egzaminu gimnazjalnego.
 

Jak dostać się do klasy dwujęzycznej?Właśnie kończysz szkołę podstawową i masz zdolności językowe? Jesteś ambitny i chciałbyś uczęszczać do dobrej szkoły? Przyjdź na test predyspozycji językowych i sprawdź się! Jeśli masz predyspozycje językowe oraz zamiłowanie do nauki języka angielskiego to ta klasa jest z pewnością dla Ciebie
 1. Zasady rekrutacji; Aby zostać przyjętym do klasy dwujęzycznej, powinieneś:
  • Mieć ocenę przynajmniej dobrą z języka angielskiego;
  • Wykazać się co najmniej dobrym zachowaniem;
  • Wykazywać zainteresowanie językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych;
  • Uzyskać pozytywny wynik z testu predyspozycji językowych;
  • Być otwartym na kontakty z obcokrajowcami w języku angielskim;
  • Chętnie nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami z zagranicy.
 2. Oferujemy
  • Intensywną naukę j. angielskiego - w pierwszej klasie w wymiarze sześciu godzin tygodniowo;
  • Wprowadzanie od drugiej klasy podstawowego słownictwa specjalistycznego z takich przedmiotów, jak biologia, fizyka, chemia;
  • Ścisłą współpracę z wydawnictwami językowymi oraz biblioteką British Council;
  • Udział w projektach multimedialnych i innych projektach krajowych i europejskich;
  • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą przygotowanie do nauczania w klasie dwujęzycznej (z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia);
  • Nowatorskie metody i atrakcyjne formy nauczania j. angielskiego;
  • Bezpłatne podręczniki do nauki języka angielskiego;
  • Przyjazną i miłą atmosferę podczas zajęć;
  • Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne służące poszerzeniu zainteresowań uczniów;
 3. Zasadą nauczania dwujęzycznego jest realizacja polskiego programu kształcenia w wersji dwujęzycznej, co oznacza, że uczeń przyswaja i użytkuje tę samą wiedzę w dwóch językach.
 4. Korzyści z nauki w klasie dwujęzycznej
  • Po zakończeniu nauki w klasie dwujęzycznej uczeń będzie miał możliwość kontynuacji i dalszego rozwoju w szkołach ponadgimnazjalnych w Lublinie;
  • Nauka języka angielskiego w takiej formie stwarza ogromne szanse w dalszym życiu - nasi absolwenci będą mieli szansę, by stać się specjalistami w różnorodnych dziedzinach biegle władającymi językiem angielskim;
  • Profesjonalizm nauczycieli i poziom nauczania zapewnia efektywne przygotowanie do konkursów językowych oraz egzaminów z języka angielskiego;
  • Zdobyta wiedza i umiejętności staną się w przyszłości atutem podczas po¬szukiwania atrakcyjnej pracy.