Nieopublikowane Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na list „Wspomnienie z wakacji” 

1.Konkurs trwa od 17.09.2009 do 09.10.2009 r.

2.   Uczestnicy, to chętni uczniowie klas I – III Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej.

3.   Zadaniem uczniów jest napisanie listu do wybranej osoby na temat „Wspomnienie z wakacji”.

4.   List nie może zawierać wulgaryzmów, treści makabrycznych.

5.   Długość listu minimum 1 strona formatu A4. Można go uzupełnić o ilustracje, rysunki, zdjęcia z wakacji.

6.   Ocenie podlega treść, styl i estetyka.

7.   Nagrody za najlepsze prace to:

• upominki;

• ocena z języka polskiego;

8.   Najciekawsze prace będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń przy bibliotece.

9.   Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.