Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2017/2018

 

I.  Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

II.  Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 - POBIERZ
 

III.  Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach na rok szkolny 2017/2018 w województwie lubelskim - POBIERZ

IV.  Rozporządzeniem MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego - POBIERZ

V.  Wykaz liceów ogólnokształcących - POBIERZ ze strony UM

 

 VI.  Wykaz szkół zawodowych - POBIERZ ze strony UM

 
 INFORMATOR O ZAWODAWCH - CZYTAJ!!!