Początek, koniec, czas trwania
Wydarzenie cykliczne
Powtórzenie co...
Liczba powtórzeń razy
Powtórzenia do...
W dniu roku
Lista elementów rozdzielonych przecinkami
Licząc od końca roku
W miesiącu Lista elementów rozdzielonych przecinkami
W tygodniu numer Lista elementów rozdzielonych przecinkami
Count back from year end
W dniu miesiąca
Lista elementów rozdzielonych przecinkami
Licząc od końca miesiąca
W dniu
Który tydzień (tygodnie)?
Licząc od końca miesiąca
Select Repeat Dates
Irregular repeat dates cannot be exported at present.
NOT YET SUPPORTED