2013_projekt gimnazjalny

 

21 czerwca 2013 roku przebiegał w naszym gimnazjum pod hasłem:

Dzień Projektu.

Odbyła się prezentacja na forum efektów pracy uczniów, którzy w bieżącym roku brali udział w projekcie. Nosił on tytuł

„Na czym polega fenomen wody?”.

Szkolnym koordynatorem tego przedsięwzięcia była Pani Jolanta Dziedzic, natomiast koordynatorami tematycznymi – Pani Magdalena Suchołbiak-Jastrzębska i Pani Teresa Stróżak.

 

 

§ Cel ogólny projektu: ukazanie wyjątkowości wody w aspektach biologicznym, geograficznym, fizycznym, chemicznym, rekreacyjnym, estetycznym i humanistycznym.

§  Cele szczegółowe:

 • ukazanie roli wody w organizmach żywych,
 • poznanie fizycznych właściwości wody oraz jej wykorzystania w gospodarce,
 • uświadomienie uczniom zagrożeń, jaki niesie ze sobą żywioł wody,
 • ukazanie piękna wody oraz jej walorów rekreacyjno-sportowych,
 • zainteresowanie młodzieży ochroną środowiska w celu budzenia w niej szacunku do hydrosfery,
 • ukazanie bezpiecznych sposobów spędzania czasu nad wodą,
 • zaprezentowanie funkcjonowania słowa „woda” w związkach frazeologicznych,
 • ukazanie wody jako związku chemicznego.

§ Cele ponadprzedmiotowe – nauka:

 • odpowiedzialności,
 • współpracy w zespole,
 • komunikowania się z innymi,
 • strategii podejmowania decyzji,
 • samooceny,
 • wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
 • gospodarowania czasem,
 • wykorzystywania i przetwarzania zdobytych wiadomości,
 • rozwiązywania problemów.

 

 

 

            Do udziału w projekcie zakwalifikowano 83 uczniów – 79 z klas drugich i 4 z klas trzecich. Pracowali oni przez trzy miesiące w 18 grupach zadaniowych pod czujnym okiem 20 opiekunów.

            Wszyscy, którzy wystąpili na forum, mają zaliczony udział w projekcie. GRATULUJEMY