Egzamin Gimnazjalny 2019

  

 

 

Informacje ogólne dotyczące egzaminu - STRONA WWW

Harmonogram egzaminów - POBIERZ

Komunikat o przyborach pomocniczych - POBIERZ

Komunikat o dostosowaniach - POBIERZ

Informacja o organizacji przebiegu egzaminu - POBIERZ

Prezentacja - POBIERZ (proszę plik zapisać i otworzyć!!!)