Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu

 

 

 

W naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. Opiekunem Klubu jest Pani Elżbieta Ducin i Renata Śniadecka-Mandryk. Główne cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu to:

 • Rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
 • Zapoznanie z ideą wolontariatu,
 • Przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,
 • Umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz potrzebujących,
 • Pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 • Promowanie życia bez uzależnień.

Współpracujemy z:

 • Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia,
 • Lubelskim Centrum Wolontariatu,
 • Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”
 • innymi organizacjami, których akcjami jesteśmy zainteresowani.