BOISKO "W WĄWOZIE"

KOMUNIKAT DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE 

w sprawie otwarcia sezonu na boisku sportowym „w wąwozie” położonym przy ul. Lwowskiej i ul. Ruckemana w 2019 roku

 

 1. Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie informuje, że w roku 2019 boisko sportowe będzie otwarte w miesiącach: od marca do listopada, od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00 – 20.00.
 2. Boisko nieczynne będzie w następujących terminach:
 • Soboty i niedziele (z wyjątkiem imprez okolicznościowych uzgodnionych z zarządcą).
 • 22 kwietnia
 • 1 maja
 • 3 maja
 • 20 czerwca
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada
 • 11 listopada
 1. Za korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem ustalonym przez zarządcę (40 zł za godzinę zegarową + VAT).
 2. Boisko sportowe udostępniane jest nieodpłatnie na zajęcia i imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przez pracowników szkoły; radę rodziców szkoły oraz osoby reprezentujące instytucje i stowarzyszenia, które nie pobierają opłat od uczestników; po złożeniu wniosku do dyrektora i uzyskaniu zgody.
 3. Rezerwacji dokonuje się na piśmie do 20-go dnia poprzedzającego miesiąc otwarcia sezonu lub w trakcie trwania sezonu, gdy są wolne miejsca - na podstawie wniosku, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz u pracownika obiektu. Następnie sporządzana jest umowa najmu/użyczenia.
 4. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na terenie obiektu.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z boiska określa regulamin boiska sportowego.

 

Dyrektor

mgr Anna Rodak