Sprzątanie świata 2009

SPRZATANIE ŚWIATA 2009 ”Dnia 27 kwietnia 2009 roku z okazji Dnia Ziemi została zorganizowana akcja „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” przy współpracy z Urzędem Miasta Wydziałem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego

W akcji wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Uczestnicy zaopatrzeni w worki i rękawice ochronne porządkowali teren osiedla Kalinowszczyzna oraz teren szkoły.


Cele edukacyjne akcji:


  • Kształtowanie zachowań ukierunkowanych na dbanie o czystość środowiska lokalnego

  • Wyzwalanie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania

  • Ukształtowanie trwałych postaw ekologicznych, którymi uczniowie będą się kierować w przyszłości

  • Pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania,


Koordynator akcji : Beata Karwowska