2015_DZIEN_UCHODZCY

 

ŚWIATOWY DZIEŃ UCHODŹCY – 20 CZERWCA

POZNANIE – DIALOG – WSPARCIE

        

19.06.2015 r., jako opiekun szkolnego koła wolontariatu, wzięłam udział w obchodach Światowego Dnia Uchodźcy zorganizowanych przez Centrum Wolontariatu. Impreza odbyła się w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków.

Na spotkanie zostali zaproszeni mieszkający w Lublinie uchodźcy m.in. z Czeczenii, Ukrainy, Syrii; mówili o problemach migrantów, swoich marzeniach, dzielili się wrażeniami z pobytu w naszym kraju .Dziękowali również wolontariuszom z Centrum Wolontariatu za okazaną pomoc i życzliwość.

         Myślą przewodnią uroczystości było hasło :

POZNANIE – DIALOG – WSPARCIE.

         W widowisku artystycznym aktorzy Teatru IPN w sugestywny sposób ukazywali problemy migrantów, na przykład poprzez  motyw otwieranych i zamykanych walizek. Sympatię publiczności wzbudził również zespół pieśni i kultury czeczeńskiej „ Gwiazdy Czeczenii” z  tradycyjnymi tańcami Kaukazu. 

         ŚWIATOWY DZIEŃ UCHODŹCY  to święto ustanowione przez ONZ w 2000 roku, aby przypomnieć światu o losie uchodźców, ich prawach i marzeniach. Święto ma pomóc obywatelom państw, do których trafili uchodźcy, bardziej otworzyć się na ich problemy, ale też na bogactwo, jakie ze sobą przynoszą.

 

Opiekun szkolnego koła wolontariatu

Elżbieta Ducin