2015_02_konkurs_Złudzenia optyczne

KONKURS dla uczniów klas 1-3 gimnazjum: "Złudzenia optyczne w malarstwie"

Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna na wybrany temat oraz praca plastyczna, będąca ilustracją zadania. Obydwa elementy będą składały się na ocenę 2-osobowego zespołu.

1. Uczestnicy konkursu przygotowują prezentację multimedialną „Złudzenia optyczne w malarstwie”, dotyczącą jednego z proponowanych tematów:

                       o   Op-art i karty optyczne.    info

                       o   Impresjonizm i rozszczepienie światła.   info

                       o   Street-art 3D i anamorfoza.   info  info

2. Do prezentacji należy załączyć własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną odzwierciadlającą podjęty temat. Wymiary pracy A2 (594x420 mm). Technika dowolna.

3. Pracę konkursową należy wykonać w zespołach  2- osobowych.

4.Prezentacja konkursowa powinna być przygotowana za pomocą jednego z programów (PowerPoint (*.ppt, *.pptx), Impress (*.odp) lub Prezi), której czas  prezentowania nie przekroczy 20 minut.


Uczestnicy konkursu otrzymają  oceny z przedmiotów: fizyka, informatyka, plastyka.

Najlepsze prace zostaną wysłane na    Międzyszkolny Konkurs: „Nauki ścisłe w sztuce” organizowany przez III LO w Lublinie.

 

     Prace należy przynosić do nauczycieli fizyki do 27 lutego 2015r.