2014_5_MRML

Dnia 26 września odbędą się w naszej szkole wybory do

 Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

 Naszą szkołę w MRML reprezentuje jeden radny wybierany przez
społeczność uczniowską  w wyborach demokratycznych. 

Więcej informacji o MRM znajdziecie na stronie: 

www.facebook.com/MRMLublin