2014_makulatura

 

 

 

 

Zapraszamy do akcji zbierania makulatury

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka z Warszawy zaprasza do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Biorąc udział w akcji – pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka – zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie.

Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznaczy na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka.

Pomoc będzie realizowana w szczególności przez:
- dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek,
- finansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych,
- zakup zabawek,
- opłaty za zajęcia sportowe i rekreacyjne,
- zakup środków higienicznych,
- organizowanie i finansowanie wyjazdów wakacyjnych.

Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny. Uczy młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.

Mechanizm jest niezwykle prosty. Uczniowie od 15 września do 21 listopada 2014 przynoszą do szkoły zalegające w ich domach gazety, czasopisma, zużyte zeszyty, luźne kartki papieru.

Wśród wszystkich uczniów szkół z terenu całej Polski, którzy dostarczą 50 kg surowca zostanie rozlosowanych 50 odtwarzaczy mp3.

Makulaturę (najlepiej zważoną) proszę przynosić do biblioteki szkolnej.

 

Koordynatorem akcji w szkole jest pani Dorota Gozdalska (nauczyciel-bibliotekarz)