2014_06_Wycieczka

Wycieczka szlakiem kultury żydowskiej

10.06.2014 uczniowie klasy I B uczestniczyli w wycieczce po Lublinie szlakiem kultury żydowskiej. Trasa prowadziła przez kirkut – nowy cmentarz żydowski przy ul. Walecznych, gdzie zostali pochowani m.in. przedstawiciele możnych rodów żydowskich. Kirkut zniszczony w czasie II wojny światowej został zrewaloryzowany w 1991 r. Dzięki staraniom rodziny Frenklów wzniesiono Mauzoleum – Izbę Pamięci.

Uczniowie zwiedzili również Jesziwę – wyższą szkołę żydowską, otwartą w 1930 r.

W pięknie odnowionym gmachu młodzież obejrzała dawne pomieszczenia słynnej na cały świat uczelni m.in. bożnicę, bibliotekę, czytelnię.

Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły zdjęcia dawnej dzielnicy żydowskiej.

            Wycieczka przybliżyła młodzieży historię przedwojennego Lublina, w którym ważną rolę odgrywała społeczność żydowska. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z wielokulturowością naszego miasta.

 

 Elżbieta Ducin – nauczyciel historii 

Renata Mandryk – Śniadecka – nauczyciel wos -u