2014_06_Podziękowania

Lublin, 23.06.2014 r

 


W każdej istocie tkwią zarodki  dobrego,
trzeba tylko umieć je odnaleźć.

Obowiązkiem nauczyciela jest odszukać je i rozwinąć

Lucy Maud Montgomery

 

PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY Z KLAS TRZECICH

            W  imieniu podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Lublinie
składamy serdeczne podziękowania
Uczniom klas trzecich oraz ich Rodzicom  za zaangażowanie w pracę charytatywną na rzecz Hospicjum.

Zachęcamy do dalszej pomocy ludziom wymagającym troski oraz współpracy

 ze szkolnym wolontariatem Gimnazjum nr 2.

Serdeczne podziękowania dla:

Magdaleny Biszczak, Weroniki Cywińskiej, Eweliny Komsty, Pawła Kożuszka,

Gabrieli Mrozek, Kingi Oroń, Karoliny Szymańskiej, Magdaleny Witkowskiej, Agaty Wolfram, Karoliny Burzak, Dominiki Zgierskiej, Katarzyny Mielnik, Agnieszki Pietruszki, Kamili Widz, Mateusza Susa, Szymona Szczepanka, Dawida Aleksandrowa, Karola Wardy, Weroniki Nowińskiej, Aleksandry Narodowiec, Aleksandry Goncikowskiej.

 

                                                                                                         opiekun szkolnego wolontariatu

  Elżbieta Ducin