2014_06_Ogród Botaniczny

 

MIĘDZYPRZEDMIOTOWE ZAJĘCIA TERENOWE

Z BIOLOGII I GEOGRAFII

DLA KLAS I

 

 

                 W dniu 23.06.2014 r. odbyły się międzyprzedmiotowe zajęcia terenowe z biologii i geografii dla klas I na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS.

                Uczniowie na kartach pracy wykonywali zadania związane z posługiwaniem się planem: orientowanie planu, mierzenie odległości przebytej trasy na podstawie skali planu, wyznaczali kierunki pośrednie i główne.

               Posługując się kluczem do oznaczania roślin, uczniowie rozpoznawali rośliny nagonasienne i okrytonasienne, zapisywali w tabelkach nazwy drzew oraz roślin zielnych w języku polskim  i  łacińskim, podawali typ kwiatostanu i rysowali schematyczny rysunek danej rośliny.

              Pracę swoją zakończyli krótką historią na temat Ogrodu Botanicznego i Dworku Kościuszków.