2013 Pokazy Fizyczne

27 września klasy pierwsze udały się pod opieką wychowawców na UMCS w Lublinie na

54 Pokazy z Fizyki.

Uczniowie obserwowali i brali udział w doświadczeniach dotyczących 4 działów  fizyki:

          elektrostatyka
                           niskie i wysokie ciśnienia
                                           akustyka
                                                           mechanika.