2013_program profilaktyczny

Lublin, dn. 08.05.2013r

 

Informacja dla Rodziców Uczniów klas II
Gimnazjum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła we współpracy Urzędem Miasta Lublin i Fundacją HOMO HOMINI im. Karola de Foucauld – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, realizuje program profilaktyczny „Archipelag Skarbów.

W ramach programu odbędą się 9-godzinne warsztaty dla młodzieży oraz spotkanie dla rodziców i rady pedagogicznej gimnazjum.

Celem programu jest zachęcenie młodzieży do zdrowego stylu życia – wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. Program uczy także mądrego podejścia do miłości i odpowiedzialności za własną seksualność. Umacnia w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać.
Nowoczesna forma programu pozwala młodzieży spojrzeć z dystansu na postawę luzu oraz nieodpowiedzialności promowaną przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów programu jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców naprawdę służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi. Liczymy na to, że owocem programu będzie powstanie w szkole grupy wolontariuszy promujących zdrowy styl życia.

W ramach programu przeprowadzone zostaną anonimowe badania ankietowe wśród młodzieży, które mają na celu zrozumienie, jakie są opinie, postawy i problemy młodych ludzi, które pomogą zarówno fundacji, jak i kadrze pedagogicznej szkoły w prowadzeniu skuteczniejszej pracy wychowawczej i profilaktycznej z Państwa dziećmi.

 

Spotkanie dla Rodziców uczniów klas II odbędzie się dnia 28.05.2013r o godz. 16.30,
po tym spotkaniu odbędą się zebrania
z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum