2012_Święto Zmarłych

           " Pielęgnujmy pamięć o zmarłych
w naszych sercach przez całe życie
  nie tylko przez krótką chwilę,
zanim zdążą wypalić się znicze"

http://wierszeromana.blog.onet.pl/Swieto-zmarlych,2,ID502008066,n

 

 

 

 

 

 


             Dnia 26 X 2012 r. uczniowie klasy II a i II c uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej "Nekropolia lubelska przy ul. Lipowej" zorganizowanej przez biuro turystyczne i nauczycieli historii i zajęć artystycznych. Poznali historię najstarszego w naszym mieście cmentarza:jego wielokulturowość, sztukę i symbolikę nagrobną.

           Młodzież odwiedziła miejsca spoczynku uczestników walk o niepodległość Polski ( z okresu powstania styczniowego i I wojny światowej).

            Przewodnik zaprezentował również sylwetki sławnych mieszkańców Lublina i miejsca ich pochówku. Wśród nich znaleźli się ks. Piotr Ściegienny, Hieronim Łopaciński, Juliusz Vetter z rodziną oraz wybitny lubelski poeta -  Józef Czechowicz.  Przy pomniku Ofiar Katynia uczniowie zapalili symboliczne znicze. 

            Wycieczka ta stanowiła, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, doskonałą okazję do chwili zadumy i refleksji nad przemijającym czasem. Była także związana z nadchodzącymi świętami: 1. i 11. listopada i na długo zapadnie wszystkim w pamięci.

 

Uczniowie zasłuchani w opowieść przewodnika 

Pod pomnikiem Ofiar Katynia         

    

 Przy grobie Józefa Czechowicza

 

 


 

 

 "Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości"

Jim Morrison

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy 2b w przededniu Święta Zmarłych udali się na cmentarz przy ulicy Unickiej. Odwiedzili mogiły lublinian poległych w czasie bombardowania miasta w 1939 roku, żołnierzy którzy oddali życie w obronie Lublina, więźniów Zamku Lubelskiego, harcerzy i żołnierzy Armii Krajowej...