2011_rocznica odzyskania niepodległości

10 listopada 2011

 

 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu
władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.
Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I Wojnę Światową.

Po ponad 120 latach
Polska
odzyskała niepodległość.

 

PAMIĘTAMY !