Akcja Katyń 2010

Katyń – pamiętamy!

W naszej szkole trwają przygotowania do niezwykłego wydarzenia.

Posadzimy Dąb Pamięci.

13 października 2010 r. w Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej               w Lublinie będzie miało miejsce wydarzenie ważne dla całej lokalnej społeczności. Nasza szkoła bierze udział w programie „Katyń - ocalić od zapomnienia”. Jego celem jest posadzenie 21.473 dębów pamięci na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden dąb to jedno nazwisko. Naszym Bohaterem jest porucznik Władysław Beksiński. Już dziś warto zapoznać się z jego sylwetką.

Władysław Beksiński urodził się 14 sierpnia 1902 roku w Koprzywnicy nie opodal Tarnobrzega. Był synem Jana i Apolonii. W 1914 roku ukończył czterooddziałową rosyjską szkołę powszechną. Po dwuletniej przerwie, spowodowanej działaniami wojennymi na terenie miejsca zamieszkania, rozpoczął w 1916 roku naukę w Państwowym Gimnazjum                  w Sandomierzu.                                                                                  

W lipcu 1920 roku jako uczeń piątej klasy zgłosił się na ochotnika do wojska, otrzymując przydział do 3 pułku Legionów w Jarosławiu. Z pułkiem tym odbył kampanię kontrofensywy aż do chwili rozejmu z sowietami.

            W końcu listopada 1920 roku jako niepełnoletni został bezterminowo urlopowany       z wojska i powrócił na ławę szkolną do gimnazjum, kończąc siódmą klasę. Maturę zdał         w 1923 roku.

            W latach 1923-1926 kontynuował naukę w Akademii Rolniczej w Cieszynie.            Po uzyskaniu dyplomu agronoma przez półtora roku zarządzał majątkiem rolnym hrabiego Zdzisława Tarnowskiego w Dzikowie, a następnie przez rok dzierżawą doktora Józefa Kadena w Żurawicy koło Przemyśla.

            Od maja 1928 roku był powiatowym inspektorem rolniczym w Tarnobrzegu, prowadząc wszelkie agendy społeczno-rolnicze i hodowlane oraz przysposobienie rolnicze    w organizacjach młodzieżowych, m.in. w Związkach Strzeleckich.

            Nominację na podporucznika rezerwy otrzymał 1 września 1932 roku, po ukończeniu skróconego kursu w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie. W opinii dowódców z tego okresu czytamy: zdolności wojskowe duże, fachowo wyszkolony, inteligentny, samodzielny, decyzja powolna, ale trafna, nadaje się na stanowisko dowódcy plutonu.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej był trzykrotnie (w 1933, 1936 i 1937 roku) powoływany na ćwiczenia wojskowe dla oficerów rezerwy w celu doskonalenie umiejętności dowódczych i pogłębiania wiedzy wojskowej.

            Przed 1931 rokiem ożenił się z Kazimierą Płodowską – zamieszkałą obecnie w Anglii. Mieli dwoje dzieci – Bogumiłę i Jerzego.

            Od września 1939 roku Władysław Beksiński był dyrektorem cukrowni                      w Wołkowysku. Zmobilizowany do wojska, brał udział w wojnie obronnej. Został wzięty     do niewoli w nieznanych okolicznościach i osadzony w jenieckim obozie w Kozielsku. Zginął    w Katyniu.