Moje miasto w naszej Europie

Miasto Lublin jest liderem projektu – Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie. W dniach 9-13 maja 2010 r. delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin wraz z delegacjami młodzieżowych rad z Nancy, Delmenhorstu, Pernika, Ponieweża oraz Debreczyna będzie uczestniczyła w warsztatach i konferencji poświęconych samorządności wśród młodzieży. Produktami tego spotkania będzie utworzenie strony internetowej oraz propozycje współpracy młodzieżowych rad miast partnerskich przy realizacji projektów w przyszłości. Po zakończeniu realizacji projektu poinformujemy o jego sukcesach, umieścimy też linka z adresem nowopowstałej strony. Strona internetowa, będzie umożliwiała komunikację młodzieży z różnych krajów, pozwoli też na nawiązanie współpracy uczniów lubelskich szkół z młodzieżą zagraniczną.

 

 

Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie.

9-13 maja 2010

Nancy (Francja), Delmenhorst (Niemcy), Pernik (Bułgaria), Poniewież (Litwa), Debreczyn (Węgry), Lublin (Polska)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.