WAŻNE!!! - Organizacja zajęć w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

Komunikat Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r.


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że przy bardzo wysokim zadeklarowanym w szkole wskaźniku strajkujących od dnia 15 do 17 kwietnia 2019 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Natomiast będą zapewnione uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W szkole będzie pracował sekretariat, oraz pozostałe stanowiska administracyjno – gospodarcze. 

Informacje na temat rozwoju wydarzeń będą nadal przekazywane w formie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji, wyrozumiałość i współpracę.


Z poważaniem
Dyrektor
Anna Rodak