Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych

 

Na podstawie upoważnienia  Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki, przesyłam Państwu w załączniku, przygotowaną w wydziale informację dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz załączniki, na które powołuję się w tej informacji.
W pliku pdf zawarte są linki do odpowiednich stron, w przypadku problemów z ich otwarciem niżej umieszczone są adresy stron www.
Mam nadzieję, że informacje te pomogą w rozmowach wychowawców z kandydatami i ich rodzicami.  

Informacja dla kandydatów - Rekrutacja

Załącznik 1 Prezentacja MEN

Załącznik 2a Harmonogram działań gimnazjalisty

Załącznik 2b Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej