WAŻNE!!! - Komunikat w sprawie planowanego strajku!!!

Komunikat Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie planowanej akcji strajkowej pracowników 


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że otrzymałam informację od organizacji związkowej WZZ „Solidarność - Oświata, że w Gimnazjum nr 2 w Lublinie od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczęta zostanie akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. Została ona zorganizowana zgodnie z obowiązującym prawem.
W związku z tym, każdego dnia (do odwołania akcji) pracownicy przychodząc do pracy będą decydować o przystąpieniu lub nie do strajku.
Dyrektor (pracodawca) na bieżąco będzie mógł określić każdego dnia liczbę pracowników, którzy przystąpią do pracy i dopiero wtedy będzie podejmował zadania zmierzające do zapewnienia opieki uczniom.
Przy bardzo wysokim zadeklarowanym w szkole wskaźniku strajkujących (94%) możliwe jest, że od 8 kwietnia będę mogła zapewnić uczniom jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a nie dydaktyczne.
Dyrektor nie jest w stanie przewidzieć i określić, ilu pracowników przystąpi do akcji strajkowej, a więc jak konkretnie zorganizuje pracę szkoły. Jeśli liczba nauczycieli, którzy przystąpią do pracy, nie pozwoli na zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów w placówce, zajęcia szkolne zostaną zawieszone. W szkole będzie pracował sekretariat, zaś informacja o pracy pozostałych stanowisk zostanie podana w formie komunikatu po uzyskaniu przez dyrektora informacji o osobach strajkujących w szkole.

Informacje na temat rozwoju wydarzeń, w szczególności organizacji egzaminu gimnazjalnego w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. będą przekazywane na bieżąco w formie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji, wyrozumiałość i współpracę.


Z poważaniem
Dyrektor
Anna Rodak