Słodki Turniej na Kalinowszczyźnie!

To już po raz piąty młodzi piłkarze spotkali się na gościnnych obiektach  Orlika przy Gimnazjum nr 2 na „Kalinie”. Coroczne zawody to okazja do propagowania aktywności fizycznej, popularyzacji piłki nożnej wśród uczniów szkół podstawowych oraz promocja sportowych  obiektów Kalinowszczyzny.

Na Orliku przy ul. Lwowskiej, w czwartek 24 maja, Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych przyniósł zwycięstwo drużynie Szkoły Podstawowej nr 44,  która zdobyła główne trofeum - Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Lublinie.

Kolejne miejsca zdobyli:

MIEJSCE II SP nr 4
MIEJSCE III SP nr 23
MIEJSCE IV SP nr 25
MIEJSCE V SP nr 10

Najlepszym strzelcem został Kacper Najda ze Szkoły Podstawowej  nr 23 im. Olimpijczyków Polskich a najlepszym zawodnikiem wybrano  Miłosza Kutyłę ucznia Szkoły Podstawowej nr 44.

Turniej zorganizowany został na obiektach Gimnazjum nr 2 przy  wsparciu, Rady Osiedla Kalinowszczyzna, Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz animatorów sportu. Głównym sponsorem zawodów była Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOLEJARZ”, która w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

Tradycją stało się już, że każdy uczestnik turnieju  bez względu na miejsce wywalczone przez swoją drużynę otrzymał słodki upominek. Były też gratulacje od zaproszonych gości, uroczyste wręczanie pucharów i medali a także podziękowania za wspieranie organizacji turnieju oraz propagowanie ducha sportowego wśród dzieci i młodzieży.

Do zobaczenia za rok.

turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski9 turnirjpilkarski9
turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski8 turnirjpilkarski8
turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski7 turnirjpilkarski7
turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski6 turnirjpilkarski6
turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski5 turnirjpilkarski5
turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski4 turnirjpilkarski4
turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski3 turnirjpilkarski3
turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski2 turnirjpilkarski2
turnirjpilkarsk...
turnirjpilkarski1 turnirjpilkarski1