Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2

 

W czwartek  24 .05 gramy już po raz piąty,
bawimy się, promując aktywność fizyczną
oraz obiekty sportowe Kalinowszczyzny.
To coroczna impreza piłkarska z udziałem
uczniów lubelskich szkół podstawowych
na Orliku przy Lwowskiej.

Organizatorem turnieju jest

Gimnazjum nr 2 w Lublinie,
Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz"
oraz Orlik Lwowska.