100 LAT NIEPODLEGŁA POLSKA

Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie ogłasza  konkurs dla uczniów Gimnazjum nr 2 z okazji

100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

                Konkursu ma zachęcać do poszerzania wiedzy o historii Polski, budować poczucie tożsamości narodowej wśród młodzieży, kształtować postawy patriotyczne, rozwijać aktywność i zdolności twórcze.

                     Zasady konkursu:

  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu nawiązującego tematycznie do setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.
  2. Plakat powinien być zrobiony w formacie od A3 (30-42 cm) do B1 ( 70-100 cm) w dowolnej technice plastycznej.
  3. Oceniane będą prace indywidualne i oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.
  4. Praca na odwrocie musi być podpisana i opatrzona formułą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gimnazjum nr 2, im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.
  5. Konkurs trwa od 9 kwietnia do 25 maja 2018 roku.
  6. Prace należy składać do pani Renaty Śniadeckiej –Mandryk.
  7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
  8. Nagrody: oceny z historii lub wiedzy o społeczeństwie (do wyboru przez ucznia), dyplom, nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca.

Informacji na temat konkursu udziela organizator p. Renata Śniadecka-Mandryk