PROJEKT EDUKACYJNY 2018

UWAGA UCZNIOWIE KLAS II! 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich po raz kolejny sprawdzają się w realizacji tego przedsięwzięcia. Metoda projektu ma wiele zalet, ponieważ uczy odpowiedzialności, współpracy w zespole, komunikowania się z innymi, strategii podejmowania decyzji, samooceny, wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, wykorzystywania i przetwarzania zdobytych wiadomości oraz rozwiązywania problemów. Sprzyja osiąganiu celów kształcenia z wielu przedmiotów. Pomaga również w wyrabianiu bardzo cenionej w obecnych czasach umiejętności, jaką jest wykorzystanie technologii informacyjnej i programów komputerowych. Nie bez znaczenia pozostaje również umiejętność zaprezentowania swoich osiągnięć i zdolności, gdyż podstawowym wymogiem zaliczenia projektu jest ukazanie rezultatów pracy podczas wystąpienia na forum.

 Tegoroczny temat: Bezpieczni w sieci.

 Tematy szczegółowe:

  1. Prywatność w sieci.
  2. Co to jest netykieta.
  3. Nie hejtuję, bo czuję!
  4. Dbaj o fejs! – zalety i wady portali społecznościowych.
  5. Przestępstwa w Internecie i jak się przed nimi chronić.
  6. W internetowej sieci – jak się ustrzec przed uzależnieniem.
  7. Znalezione też kradzione – prawa autorskie a Internet.
  8. Dekalog internauty.
  9. Gdzie szukać pomocy w Internecie.

Termin prezentacji: 8 czerwca 2018 r.

 Życzymy kreatywności i satysfakcji z pracy nad projektem.