STYPENDIUM SZKOLNE

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - POBIERZ

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODU RODZINY - POBIERZ

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - POBIERZ