Pokazy z fizyki

POLECAMY POKAZY Z FIZYKI!

 

            23 września 2009 roku 200 uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w 50. Pokazach Fizycznych.

Od roku 1953, corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują Pokazy z Fizyki. Jest to impreza o najdłuższej tradycji w kraju wśród sobie podobnych. Pokazy są przeznaczone głównie dla uczniów, nauczycieli, a także dla wszystkich innych zainteresowanych osób. Ich ideą  jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów.

Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak i takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu.

W bieżącym roku wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej demonstrowali z udziałem naszych uczniów doświadczenia dotyczące zagadnień z zakresu akustyki, fizyki płynów, elektrostatyki i drgań. Jak uczyliśmy się, bawiąc, możecie zobaczyć na zdjęciach…